FANDOM

Gà Con Tập Chơi

Hành chính viên Sáng lập viên
  • Tôi sống tại Bird island
  • Tôi sinh ngày tháng 1 1
  • Nghề nghiệp của tôi là just a trouble-controlling mad bird on this Fandom =)))))))))))))))))
  • Tôi là Male
Một người dùng FANDOM
  Đang tải biên tập
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này